+385 51 214 520         okm-kukovic@ri.t-com.hr

Tribrid

 

Tribrid - najnovija nelomljiva leća

Revolucionarni materijal koji objedinjava sve fizikalne karakteristike novih materijala. Osigurava optičku čistoću bez visokih kromatskih aberacija i pri višim korekcijama, a riječi koje ga najbolje opisuju su čist, lagan, tanak i nelomljiv. Tribrid materijal odgovara svakome, a posebno djeci, sportašima i aktivnim umirovljenicima.

100% UVA i UVB zaštita
1,6 indeks loma
1,23 g/cm3 specifična težina

HIBRIDNA TEHNOLOGIJA.

 

Free-Form: